Die Ruinen von Athen: Beethoven / Christou - 14.11.
© Rosa Frank

© Rosa Frank